In het kleine zit het grote weerspiegeld

Humanity at work levert graag een waardevolle bijdrage aan groei van mensen, menselijkheid en vitaal samenwerken in organisaties. 

Onze visie

Veel mensen en organisaties zijn op zoek naar nieuwe en betere manieren van werken. We zijn geneigd de bijbehorende verandering van gedrag te zien als een persoonlijk ontwikkelpunt of probleem. Dat doet een manager, dat doet een HR-afdeling, dat doen we naar elkaar en dat doen we ook naar onszelf. Maar dat is een iets te simpel verhaal. Organisaties, samenwerkingsverbanden en families zijn levende systemen. Binnen al die systemen zijn samenwerkingspatronen aan het werk en dat noemen we cultuur. Deze patronen zijn niet altijd effectief, maar ze herhalen zich in elk besluit, elk gesprek en in elk contact tussen individuen, teams en afdelingen in organisaties.

Integrale aanpak

Verandering is vaak lastig, omdat er te weinig aandacht is voor die patronen en er vooral over het externe perspectief op verandering wordt nagedacht. Gedrag, individueel of binnen teams, verandert alleen duurzaam als je ook aandacht besteedt aan wat ten grondslag ligt aan het gedrag; de ongeschreven regels van individuele en collectieve ervaringen, overtuigingen en denkpatronen. Dit noemen we het interne perspectief. Als het lukt om die te onderzoeken en waar nodig te doorbreken, heeft de verandering meer kans van slagen. Om duurzaam te veranderen heb je een integrale aanpak nodig.

Individuele ontwikkeling én teamontwikkeling

Dat geldt voor individuele ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van een team of organisatie. Daarvoor is een stevig fundament  van innerlijk leiderschap nodig. Want het voelt al snel ongemakkelijk en kwetsbaar om naar de binnenkant te gaan. Dan gaat het ineens over gevoelens, emoties en diepe overtuigingen. Het vergt moed om daar aandacht aan te geven, want vaak denken we dat er iets mis is als het ongemakkelijk aanvoelt. Maar kwetsbaarheid, onzekerheid, frustratie en zorg zijn ook gewoon menselijke emoties die we allemaal ervaren en die erbij horen. Als je die onderdrukt en alles alleen rationeel of persoonlijk benadert dan schiet je snel onder de lijn. Niet alleen individueel, maar ook gezamenlijk. Als je de gevoelens, emoties en overtuigingen van jezelf en je team onder ogen durft te zien, krijg je keuzevrijheid. Keuzevrijheid om echt iets anders te doen.

Gebruik maken van talenten en waarderen van verschillen

Humanity at work ondersteunt je graag bij het leren kennen van onze menselijke gebruiksaanwijzing en ‘ontschuldigen’ van gedrag. We creëren samen een stevige basis, psychologische veiligheid en meer compassie voor jezelf en voor elkaar. Pas dan ben je goed in staat om uit ineffectieve patronen te stappen en te groeien: als individu, als leider en als team. Je maakt beter gebruik van je eigen en elkaars talenten en je waardeert de verschillen. Daarmee werk je ook aan het grote geheel en beïnvloed je de samenwerkingscultuur in de hele organisatie. Een kleine druppel kan een groot resultaat opleveren.

Leid

De huidige turbulente tijd vraagt om nieuw gedrag. Zodat we ons niet laten leiden door gebeurtenissen, maar door een stevig, innerlijk kompas. Neem de verantwoordelijkheid om minder te reageren op onrust en onzekerheid en meer leiderschap te tonen vanuit innerlijke kracht, integriteit en vertrouwen. Zodat je resultaten creëert die er toe doen.

Verbind

We leven in een nieuwe wereld met een oud brein. Stap uit de valkuilen van je oude brein door je steviger te verbinden met je intenties, lichaam, emoties en (zelf)compassie. Ontwikkel hulpbronnen voor meer veerkracht en nieuwe perspectieven. Zodat je in de onvermijdelijke lastige en complexe situaties goed in gesprek kan blijven met elkaar.

Verander

Deze uitdagende wereld heeft verandering nodig. We veranderen alleen echt als we opnieuw betekenis geven aan wat we meemaken. Gedrag verandert als je een verhaal verandert. Ieder gesprek, besluit of overleg is een keuze om de bestaande routine (verhaal) te bevestigen of een beweging naar vernieuwing te maken. Leer verrassende verander vaardigheden en verander het verhaal.

Onze klanten