Voor ontwikkeling van mensen, menselijkheid en vitaal samenwerken in organisaties

Humanity at work faciliteert met training en (team)coaching

  • Vergroten van bewustzijn, veerkracht en leiderschap 
  • Duurzaam doorbreken van ineffectieve patronen
  • Betere resultaten met mensen teams en organisaties

Ben je klaar voor deze uitdaging?

Meer dan ooit worden we uitgedaagd om te veranderen, vitaal te blijven en beter samen te werken. Zeker nu de wereld waarin we leven en werken steeds sneller verandert en complexer wordt. Maar heb je je ooit afgevraagd waarom we soms vast blijven houden aan gedrag dat ons niet meer dient?

In essentie is dat menselijk. De cultuur waarin we leven en werken ontstaat in de loop van de tijd. Vaak zijn gewoontes, samenwerkingspatronen en regels ontwikkeld zonder dat iemand nog weet waarom en waartoe. Als mens blijven we die ongeschreven regels vaak onbewust herhalen. Vooral in lastige en uitdagende situaties of onder druk zijn we geneigd om te reageren vanuit oude manieren van denken, voelen en handelen. Dit belemmert ontwikkeling en blokkeert energie, creatieve vermogens en innovatiekracht.

Hoe doorbreek je deze onbewuste cirkels? Die uitdaging gaat Humanity at work graag met je aan! 

Inspirerend, verrassend, verbindend, resultaatgericht.

Leid

De huidige turbulente tijd vraagt om nieuw gedrag. Zodat je je niet laat leiden door gebeurtenissen, maar door een stevig, innerlijk kompas. Neem de ruimte om minder te reageren op onrust en onzekerheid en toon meer innerlijk leiderschap vanuit eigenheid, kracht en vertrouwen. Zodat je vitaal blijft en de resultaten creëert die er voor jou toe doen.

Verbind

We leven in een nieuwe wereld met een oud brein. Stap uit de valkuilen van je oude brein door je steviger te verbinden met je
lijf, emoties en (zelf)compassie. Ontwikkel hulpbronnen voor meer veerkracht, innerlijke rust en nieuwe perspectieven. Zodat je in lastige situaties goed in verbinding kan blijven, met jezelf en de ander.

Verander

Je manier van denken creëert je wereld.
Je onbewuste overtuigingen kunnen je belemmeren. Je verandert als je opnieuw betekenis geeft aan wat je ervaart. Als je je innerlijke verhaal verandert, kun je anders reageren. Zodat je bij ieder gesprek, besluit of actie de mogelijkheid krijgt om bestaande routines te bevestigen of een beweging naar vernieuwing te maken.