Website under construction

Wie we zijn

Humanity at work is een samenwerkingsverband tussen Frida Huigen en Simone van Slooten.

Wij zijn ervaren gedragstrainers en (team)coaches, die werken met hoofd, hart en handen en die een inspirerende en warme leeromgeving creëren. We zijn ervan overtuigd dat het bewust beïnvloeden van je “state of mind” en een meer belichaamd aanwezig zijn een bijdrage levert aan een gezondere en betere wereld. Waarin we de grote uitdagingen waar we nu voor staan als mensheid beter het hoofd kunnen bieden.

Wat we doen

“We don’t see the world as it is, we see the world as we are”

Humanity at work levert graag een positieve bijdrage aan groei van mensen en menselijkheid in organisaties. Onze wereld is te chaotisch, complex en onzeker geworden om nog te kunnen varen op oude manieren van denken en handelen. Dat zien we bijvoorbeeld door de problematiek rond effectief samen werken en de toename van stress en burn-outklachten. De uitdaging is om uit onze automatische patronen van reageren te komen. Wij coachen leiders, teams en professionals hierin door een stevig fundament te leggen voor innerlijk leiderschap. Zodat we op een gezonde en effectieve manier met druk, stress, andere mensen en uitdagende situaties om kunnen gaan. En we op een veerkrachtige manier kunnen samenwerken, innoveren en effectiever omgaan met veranderingen in deze uitdagende tijd.

Bekijk ook: ‘Locating yourself’

Actueel

Mindful Zelfcompassie is een van onze benaderingswijzen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als we meer bewustzijn ontwikkelen en vriendelijker en zorgzamer naar onszelf zijn, we veerkrachtiger en emotioneel sterker in het leven staan, ons welbevinden toeneemt en we gezonder gedrag vertonen. 

Onze 8-weekse training ‘Mindful Zelfcompassie voor professionals die met mensen werken’ start in de tweede week van mei op een locaties in het midden van het land.

Donderdag 14 mei
Doorn in samenwerking met de academie voor haptonomie

© Januari 2020

Start typing and press Enter to search