Skip to content
Mindful zelfcompassie voor mensen die met mensen werken
“One skill that can change the world”

Werk je met mensen? Wat heb je dan een mooi vak en wat wordt er dan veel van je gevraagd. Naast hoge eisen, werkdruk, toenemende complexiteit en continue veranderingen heb je ook altijd te maken met tegenstellingen, conflicten, diversiteit en de bijbehorende emoties die opkomen als situaties lastig worden. Veelal voel je hierbij waarschijnlijk niet alleen je eigen emoties maar ook die van andere mensen. Dit alles kan algemene gevoelens van onbehagen geven en daardoor stress veroorzaken. Ons stressrespons systeem kan daar helaas niet zo goed mee omgaan. Je vervalt ondanks al je goede bedoelingen gemakkelijk in gedrag wat jou en de situatie niet altijd dient.

Als mens reageer je bij het ervaren van gevaar (echt of denkbeeldig), ongemak of negatieve emoties snel met automatisch gedrag. Als je jezelf dan daarvoor ook nog bekritiseert, zet je jezelf nog meer onder druk. Waardoor ineffectiviteit, gebrekkige samenwerking, verminderd welbevinden, stress en burn-out op de loer liggen. Dit gebeurt vaak bij mensen die geneigd zijn om de lat hoog te leggen, die graag een waardevolle bijdrage willen leveren en betrokken en bevlogen zijn. Veel professionals, bijvoorbeeld projectleiders, managers, ondernemers, zorgverleners, onderwijzers, coaches, of consultants, stellen hoge eisen aan zichzelf. Ze hebben een intrinsieke drive tot hard werken en verantwoordelijkheid nemen. Vaak gecombineerd met een harde interne criticus die van zich laat horen als ze een fout maken. Dit geldt voor professionals op allerlei gebieden. Er is vaak meer compassie voor anderen en weinig zelfcompassie.

Herken je jezelf hierin? 

 • Stel jij hoge eisen aan jezelf en aan je werk?
 • Ben jij vaak hard en kritisch naar jezelf en/of naar anderen?
 • Vind je het lastig om fouten te maken of kritiek te krijgen?
 • Merk je dat je regelmatig piekert of juist veel afleiding zoekt?
 • Zorg je vaak beter voor de ander of je werk dan voor jezelf?
 • Voel jij je regelmatig overbelast, onrustig of gestresst?

Dan kan training in mindful zelfcompassie waardevol zijn. Want de kans is groot dat jij iemand bent die de ander en/of je taak op de eerste plaats zet. Vooral als het druk is, ‘het‘ niet goed gaat, je persoonlijke tekortkomingen ervaart en/of fouten maakt. Want fouten kunnen soms ook echt grote gevolgen hebben. Maar naast dat je als bijvoorbeeld arts, teamleider, adviseur of verzorgende met andere mensen werkt, ben je zelf ook een mens. Je hebt je eigen behoeften en verlangens. Jij kunt ook ziek worden of relatieproblemen hebben. Je hebt misschien kinderen die extra zorg nodig hebben, hulpbehoevende ouders, vrienden die ziek worden of zelfs overlijden. Zeker in deze lastige tijden waarin de wereld door corona op z’n kop staat. In combinatie met hoge eisen die je aan jezelf stelt en de wil om sterk te zijn en geen zwakte te tonen, levert dit in toenemende mate stress op. 

Onze interne criticus op de voorbank

Waar het om gaat, is hoe je met jezelf omgaat als je het lastig hebt. Heb je dan een innerlijke vriend of een innerlijke vijand? Veel mensen hebben een sterke interne criticus. Je denkt vaak dat die het goed met je voor heeft, maar het effect is juist averechts. Die interne kritiek doet ook iets met je lijf, waardoor je je stress systeem nog meer belast. Je kunt situaties dan niet meer helemaal helder zien en je draagkracht en veerkracht vermindert. Zelfcompassie ondersteunt je om goed voor jezelf te zorgen en lastige situaties te dragen, zodat je er op een gezonde manier mee om kunt gaan. Training in Mindful Zelfcompassie kan een grote bijdrage leveren aan zowel je welbevinden als je persoonlijke effectiviteit als je bijvoorbeeld:

 • in een competitief beroep of cultuur werkt waar de lat hoog ligt, je moet presteren, er veel van je wordt verwacht en je ‘geen fouten’ mag maken;
 • in je werk of leven anderen begeleidt of voor anderen zorgt, vaak moet geven en er vooral veel aandacht voor anderen nodig is;
 • niet geleerd hebt om emoties te voelen of juist vaak wordt overspoeld door emoties en ze niet goed kan reguleren;
 • gewend bent geraakt om emoties weg te drukken, zoals bij artsen, juristen of politieagenten;
 • een sterke geïnternaliseerde kritische stem hebt van een ouder, verzorger of opleider;
 • eerder in je leven heftige ervaringen hebt meegemaakt en/of secundair getraumatiseerd bent;
 • overspannen of burn-out bent geweest en op de weg terug naar herstel en meer veerkracht.

Dan helpt coaching of training en ook het oefenen van mindfulness alleen niet altijd voldoende. Dit komt omdat juist mensen die de lat heel hoog leggen en een sterke interne criticus hebben, vaak de vaardigheid missen om zichzelf het gevoel van warmte, vriendelijkheid en veiligheid te geven. Training in mindful zelfcompassie kan dan het verschil maken, omdat die je helpt om die veilige basis in jezelf te creëren. Waardoor je je veerkracht vergroot en je emotioneel lastige uitdagingen beter aan kan.

Wat is zelfcompassie?

Zelfcompassie is een vriendelijke en begripvolle houding naar jezelf ten aanzien van persoonlijke tekortkomingen, fouten, mislukkingen en andere lastige en pijnlijke gebeurtenissen in je leven. Met de vaardigheid om jezelf op deze momenten ook actief te ondersteunen. Zelfcompassie heeft drie componenten:

 • Vriendelijkheid
  Je behandelt jezelf in moeilijke situaties met zachtheid, warmte en begrip, in plaats van met zelfkritiek.
 • Gedeelde menselijkheid
  Je ziet je fouten en pijnlijke ervaringen als een normaal onderdeel van het menselijk bestaan, in plaats van je geïsoleerd en afgescheiden te voelen, alsof jij de enige bent die dit overkomt en te blijven hangen op je gevoelens van onvermogen. 
 • Mindfulness
  Je kijkt naar jezelf en je moeilijke ervaringen op een accepterende en gebalanceerde manier, in plaats van je er mee te identificeren en mee te laten slepen.

Deze drie elementen zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Ze creëren een compassievolle ‘state of mind’, waardoor je een meer open blik ervaart voor wat er werkelijk speelt en wat jij nodig hebt om jezelf hierin goed te ondersteunen. Vanuit die vriendelijke verbinding met jezelf in lastige situaties kan je ook beter verbonden zijn of blijven met anderen zonder jezelf hierin te verliezen.

Zelfcompassie is de houding of vaardigheid om jezelf actief te ondersteunen, gerust te stellen en te troosten en jezelf te motiveren met aanmoediging wanneer ‘het’ niet goed gaat, je worstelt, faalt of jezelf inadequaat voelt. Je reageert op dezelfde ondersteunende en begripvolle manier zoals je bij een vriend zou doen die het moeilijk heeft.

Training in mindful zelfcompassie: veerkracht vergroten

Door zelfcompassie neemt niet alleen je persoonlijk welbevinden toe, maar het vergroot je innerlijke leiderschap waardoor je met meer veerkracht, vitaliteit en innerlijke rust kunt omgaan met uitdagende situaties. Door training in zelfcompassie:

 • verminder je klachten van faalangst, piekeren en perfectionisme;
 • vergroot je je veerkracht, zelfmotivatie en zelfvertrouwen in lastige situaties;
 • sta je emotioneel sterker in het leven;
 • kun je fysiek ongemak beter dragen;
 • ga je effectiever om met stress, tegenslag en uitdagende situaties;
 • onderhoud je betere (werk)relaties, zonder jezelf hierin te verliezen;
 • creëer je meer innerlijke rust en compassie voor jezelf en anderen.

Je kunt de training mindful zelfcompassie zien als een ‘resource building’ training. Het trainen van zelfcompassie is voor iedereen goed te doen, want compassie zit gelukkig al in onze genen. Stap voor stap wordt de nodige kennis in de training aangereikt. Daarnaast zorgen oefeningen dat het geleerde in de praktijk ingezet kan worden. Op een manier die helemaal bij jou past.

Mindful zelfcompassie en Humanity at work 

Onze trainingen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Kristin Neff, hoogleraar Human Development and Culture aan de universiteit van Texas en Chris Germer, psychotherapeut en docent aan de Harvard Medical School. Zij hebben niet alleen baanbrekend onderzoek gedaan naar de positieve impact van Mindful Zelfcompassie, ze hebben ook de beschikbare wetenschappelijke kennis rondom de componenten en effecten van zelfcompassie weten om te zetten naar praktisch toepasbare technieken en oefeningen voor het dagelijkse leven. Wij zijn door hen niet alleen getraind en gecertificeerd, maar ook geïnspireerd! Deze kennis over onze menselijke behoeften en gebruiksaanwijzing gebruiken we ook als onderlegger in onze leiderschapstrainingen en teamcoaching om in de samenwerking een veilige en warme basis te creëren.

Wij zijn een absolute fan van Mindful Zelfcompassie, omdat je hiermee de eindeloze cirkels van (zelf)verwijt, wrok, schaamte en boosheid doorbreekt die veel energie kosten en individuen, teams en organisaties weerhouden om te ontwikkelen en te floreren. Het helpt je om stevig te blijven staan in lastige situaties waardoor je ongemak, gedoe, diversiteit, conflict en tegenstellingen beter kan dragen en een nieuwe weg in kan slaan die beter past bij wat nodig is.


Over ons

Humanity at work levert graag een positieve bijdrage aan groei van mensen en menselijkheid in organisaties. Wij zijn ervaren gedragstrainers en coaches die een inspirerende en warme leeromgeving bieden. We hebben aan den lijve ervaren hoe zelfcompassie je kan ondersteunen in het versterken en helen van de relatie met jezelf en anderen. We zijn ervan overtuigd dat het bewust beïnvloeden van je ‘state of mind’ een bijdrage levert aan een gezondere en betere wereld. Neem contact met ons op voor meer informatie over trainingen of begeleiding.

Frida Huigen