Humanity at work faciliteert bewust leiderschap. Zodat leiders vitaal blijven en een positieve impact hebben op groei van medewerkers, innovatie en resultaten.

Deze trajecten zijn altijd op maat.

Leiderschapsontwikkeling

Hoe effectief ben jij als leider?

Leiders worden vaak gezien (of zien zichzelf) als de mensen die de antwoorden moeten kunnen geven op alle uitdagingen. Dat is in de huidige tijd een illusie. Het gaat steeds meer over het optimaal beïnvloeden en faciliteren van resultaten. Hoe weet jij dat je effectief bent als leider? Weet jij waar je kracht ligt? Maar ook waar je jezelf, je medewerkers of je collega’s belemmert om te ontwikkelen?
Het beantwoorden van deze vragen vraagt om een open manier van kijken naar jezelf. Als je je bewust bent van de impact die jij hebt, kun je je leiderschap blijven aanpassen aan wat deze tijd van je vraagt.

Blijf je hetzelfde doen en verwacht je toch een ander resultaat?

Dat wat je tot nu toe hebt gedaan en de kwaliteiten die je daarbij hebt ontwikkeld hebben je ver gebracht. Maar als je daar uit gewoonte aan vast blijft houden kunnen ze ook je groei blokkeren. Want dat waarin je tot nu hebt geëxcelleerd kan in deze snel veranderende tijd wel eens niet de beste manier zijn om leiding te geven aan je team of organisatie. Wellicht is het tijd voor een volgende stap.

Van reactief gedrag naar bewust creëren

Als mens doorlopen we allemaal bepaalde ontwikkelfasen. Ontwikkelen als leider gaat over jouw unieke kwaliteiten uitbouwen en op een manier inzetten die  jou en je team meer opleveren. De vraag is hoe je je kwaliteiten inzet: op de automatische piloot of vanuit een bewuste intentie? Automatisch inzetten van je kwaliteiten maakt dat je soms niet meer ziet hoe je handelt, waarom je zo handelt en wat het effect van jouw handelen is op anderen. We noemen het handelen op de automatische piloot ons reactieve gedrag. Dit gedrag is ontstaan in de socialiserende fase van onze menselijke ontwikkeling vanuit onze menselijke behoefte aan verbinding en erbij horen. Daarvoor hebben we onszelf allemaal patronen aangeleerd als aanpassen, afschermen of controleren. In deze patronen zitten ook al onze kwaliteiten.

Er is op zich niets mis met deze patronen. Want ze geven je ook houvast, structuur en kunnen heel functioneel zijn. Maar als je ze op de automatische piloot inzet in nieuwe en uitdagende situaties kunnen ze je veel energie kosten, je groei belemmeren en je de werkelijke verbinding met anderen laten verliezen. Bovendien remmen ze ook vernieuwing en innovatie. Deze complexe wereld vraagt je om een volgende stap te maken in je fase van ontwikkeling van leiderschap: van reactief gedrag naar bewust creëren. Dan leidt je vanuit een innerlijk kompas en de bijdrage die je wilt leveren. Je ontwikkelt nieuwe leiderschapscompetenties waardoor je beter het hoofd kan bieden aan de uitdagingen van deze tijd.

Bewust leiderschap geeft betere resultaten

We zeggen dit niet zomaar. Deze stap in leiderschapsontwikkeling wordt ondersteund door de resultaten van uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit van leiders. Daaruit blijkt dat een bewust creërende leiderschapsstijl een positieve impact heeft op samenwerking, innovatievermogen en bedrijfsresultaten. Om te weten waar jij staat maken wij in leiderschapstrajecten graag gebruik van de 360 graden instrumenten van The Leadership Circle ®. Deze meten als enige niet alleen laagdrempelig  je effectiviteit als leider of als team, maar ook de belemmerende overtuigingen die jou of jullie vasthouden in reactief gedrag. Daarbij biedt het een duidelijke ontwikkelrichting waarmee jij en je team blokkades kunnen opheffen en sterke kanten kunnen uitbouwen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Als je gezamenlijk leiderschapsstijlen en dilemma’s gaat onderzoeken en aanpakken, heeft dat een sterker positief effect op de organisatie. Want je zult het ook met elkaar moeten doen! Door samen te werken aan leiderschapsontwikkeling kom je los van het te persoonlijk maken van gedoe tussen mensen. Je ziet dat dit erbij hoort en juist ruimte biedt voor groei. Daardoor kan je samenwerken vanuit meer vertrouwen en in een veilige sfeer lastige situaties open en eerlijk het hoofd bieden.  Waardoor je bijdraagt aan oplossingen en innovaties die het geheel ten goede komen.