Skip to content

Laten we stoppen met praten over ‘soft skills’, er is niks ‘zachts’ aan deze vaardigheden. Laten we ze noemen wat ze zijn: ‘human skills’. Simon Sinek slaat de spijker op z’n kop.

Humanity at work

Ook wij vinden dat het leren kennen van je menselijke gebruiksaanwijzing en het leren verfijnen van de menselijke vaardigheden de basis leggen voor een gezondere organisatiecultuur. Door betrokken te zijn op elkaar, werkelijk te luisteren naar elkaar en in dialoog te gaan over wat je raakt, verbaast of irriteert in het verhaal van de ander bouw je aan een open samenwerkingscultuur gebaseerd op psychologische veiligheid en vertrouwen. Dit geldt zowel voor teams van professionals als voor hun leiders. Ook leiders worden een betere leider als ze zichzelf kennen als mens en van daaruit vorm geven aan hun leiderschap. Alleen zo kun je samen meer resultaten creëren die er werkelijk toe doen in deze uitdagende tijden.

Meer kijken?

‘There’s no such thing as soft skills ‘ – Simon Sinek